V nejbližším okolí se nachází mnoho zajímavých historických staveb, které stojí za návštěvu. Mezi nejzajímavější a nejznámější patří:

 

Častolovice

Zhruba 10 km od Kvasin leží Častolovice. Zdejší zámek byl postaven v letech 1588 - 1615 za Jana Bedřicha z Oprštorfu na místě původní vodní tvrze v renesančním stylu. Rozsáhlá přestavba zámku proběhla již za pánů ze Šternberka v letech 1858 - 1874 ve stylu anglické tudorské gotiky. Druhá úprava, navracející sídlu renesanční charakter, byla realizována na počátku 20. století. Vzácnou a rozsáhlou sbírku tvoří obrazy, které v průběhu více než 300 let nashromáždila rodina Šternberkových. Významnou součástí sbírky tvoří série portrétů českých králů a významných představitelů šternberského rodu. Krásný je rovněž rytířský sál, který je jedním z největších v českých zemích a korunuje mu malovaný renesanční strop se scenériemi ze Starého zákona.

 

Dobruška

V městě Dobruška cca 11 km od Kvasiny je renesanční radnice ze 16. stol. s věží 45 m vysokou a ochozem. Ve věži radnice jsou výstavy "Malé dějiny Dobrušky" a "Hrdelní právo" a z jejího ochozu je krásný výhled do okolí. Významnou historickou památkou je rodný dům buditele Františka Ladislava Heka (jeho život byl námětem románu Aloise Jiráska - F. L. Věk). Věkův dům s krámem býval na místě dnešního hotelu na náměstí. Dobruška je též rodištěm Frant. A Šuberta (1849-1915), prvního ředitele Národního divadla v Praze.

 

Opočno

Nedaleko Dobrušky leží město Opočno. Zdejší zámek stojí na místě gotického strážního hradu z 11. století. Byl vystavěn Vilémem Trčkou z Lípy v letech 1560 - 1569 ve stylu renesance. Tak získala budova zámku pravidelný obdélníkový půdorys kolem vnitřního nádvoří. Dalšími majiteli zámku byli italští Colloredové, kteří na konci 17. století, po požáru zámku, přistoupili k závažným stavebním úpravám ve stylu barokním. V současné zámecké instalaci s dobově zařízenými interiéry jsou soustředěny rozsáhlé umělecké sbírky. K nejvýznamnějším z nich patří obrazárna, založená Františkem Gundakarem Colloredo-Mansfeldem, obsahující vzácná díla italských, holandských a českých mistrů. Zámecká knihovna obsahuje v současné době na 12 000 svazků. Pozoruhodnou je rovněž mimořádně vzácná sbírka zbraní.

 

Solnice

V Solnici asi 2 km od Kvasin je k vidění bývalé panské sídlo, vystavěné mezi lety 1558 až 1568 Benjaminem z Vlkanova, které bylo v 18. století přebudováno na hospodu. Ta se v zámečku udržela až do poloviny 20. století. Proslavila se především díky filmu Hostinec u Kamenného stolu, natočeného dle předlohy rychnovského rodáka Karla Poláčka. Nepříliš pohledná budova ožila po restituci majetku v roce 1994, kdy jej koupila Východočeská stavební společnost. Ta provedla generální rekonstrukci a přestavbu do současné podoby.

 

Rychnov nad Kněžnou

Dominantou Rychnova nad Kněžnou, bohatého na kulturní památky i historii, je honosný zámek ve slohu pozdní renesance s pozdější barokní úpravou. V Rychnově kvetla již od 14.století především soukenická řemesla, největšího rozmachu dosáhla v 16.století. Udělením znaku se roku 1488 stal Rychnov n. Kn. městem. Život na počátku našeho století vylíčil ve svých knihách český spisovatel a rychnovský rodák Karel Poláček. Jako okresní město je přirozeným střediskem kulturního a společenského života, a významnou zastávkou pro turisty při cestě do Orlických hor. Mezi další velmi navštěvovaná místa patří Orlická galerie či Muzeum Orlických hor, Synagoga (židovské muzeum a památník spisovatele Karla Poláčka). Nádherný je také městský park. V okolí Rychnova n. kn. se nachází dále Ivanské jezero, les Včelný s přírodním koupalištěm, letovisko Studánka atd.

Kontaktujte nás

Ubytování Motýlek
Zdeněk Sejkora
Kvasiny 98
517 02 Kvasiny

IČO: 62043846
DIČ: CZ5804280581

(+420) 605 272 238
info@kvasiny-ubytovani.cz